Klachten die psychologisch van aard zijn, zoals trauma, angst-, stemmings-, stress- of andere klachten, zijn vaak goed te begrijpen tegen de achtergrond van wat mensen meegemaakt en geleerd hebben. Mensen die hulp vragen willen vermindering van hun klachten. Ze willen weten waar de klachten vandaan komen. Soms is dat duidelijk, vaak ook niet. Mensen die hulp vragen willen verandering. Door samen te kijken naar de klachten, hun functie en ontstaansgeschiedenis, gaan we zoeken naar haalbare oplossingen.

Jongvolwassenen en volwassenen met lichte tot matige psychologische problemen kunnen bij mij terecht voor psychologische behandeling. Aan de hand van uw klachten breng ik samen met u in kaart wat er aan de hand is en maken we afspraken over een voor u passende behandeling. Ik heb ruime ervaring met trauma gerelateerde klachten, angst – en stemmingsklachten, dwang, depressie en persoonlijkheidsproblematiek.

Voor klachten of problematiek op gebied van persoonlijkheid (o.a zelfbeeld, onzekerheid of angst- of paniekklachten) wordt schematherapie aangeboden. Voor depressieve klachten cognitieve gedragstherapie en voor traumaverwerking EMDR. Ook kan een combinatie van deze methodieken aangeboden worden afhankelijk van de problematiek.

Financiering behandeling vanaf januari 2022
Belangrijkste kenmerken zorgprestatiemodel
• Op de factuur komt te staan wie (beroep, AGB-code en naam) onder verantwoordelijkheid van wie (regiebehandelaar), een diagnostiek-, behandel- of groepsconsult hebben geleverd binnen welke setting en hoe lang.
• De factuur wordt transparanter over welke zorg is geleverd en wat het tarief is. Hierdoor wordt de nota voor de cliënt begrijpelijker en beter inzichtelijk. Dit vraagt om een andere communicatie met de cliënt.
• De cliënt wordt geconfronteerd met het jaarlijks eigen risico. Bij de dbc’s werd het eigen risico gelinkt aan de startdatum van het dbc-traject (op basis van schadelastjaar). In het ZPM telt vanaf 2022 de behandeling in de ggz elk kalenderjaar opnieuw mee voor het eigen risico.

Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact opnemen met de zorgaanbieder, of u zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u ondersteunen, zodat u binnen 4 weken vanaf uw eerste contact met een zorgaanbieder een intakegesprek krijgt en dat u binnen 10 weken vanaf de intake, de behandeling is gestart. Dit zijn de maximaal aanvaardbare wachttijden die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk zijn overeengekomen.

Zie cliëntervaringen onder kopje Waardingen.