CQ-index
Bij het einde van elke behandeling meten we ook met een vragenlijst hoe u, de cliënt, de behandeling hebt ervaren. Deze vragenlijst heet de CQ-index.

Resultaten – Cliëntervaringen 2018
In 2018 (januari t/m december) vulden 213 cliënten de CQ-index in. Onze scores:

Bejegening (1-5) 4-5  (80-100%)
Bereikbaarheid behandelaar (1-5) 4-5 (80-100%)
Samen beslissen (1-5) 4-5 (80-100%)
Mogelijkheid betrekken familie of naasten (1-5) 2-5 (40-100%)
Uitvoering behandeling (1-5) 4-5 (80-100%)
Rapportcijfer (0-10) 8-10 (80-100%)
Gezondheid (1-5) 4-5 (80-100%)

Onze score is schaal- of gemiddelde score is 4,17. Met name op onderdeel ‘Mogelijkheid betrekken familie of naasten’ scoren we soms lager. Clienten geven ook aan dat de mogelijkheid soms wel is genoemd en soms niet, maar dat de score er meestentijds mee te maken heeft dat ze zelf geen behoefte hebben om familie of naasten te betrekken. Ze vinden het juist fijn een plek voor zichzelf te hebben. Toch nemen we de uitkomst mee in de zin dat we meer expliciet aan clienten de keus voor leggen of ze familie of naasten willen betrekken bij de behandeling.