CQ-index
Bij het einde van elke behandeling meten we ook met een vragenlijst hoe u, de cliënt, de behandeling hebt ervaren. Deze vragenlijst heet de CQ-index.

Resultaten – Cliëntervaringen 2022
In 2022 (januari t/m december) vulden 60 cliënten de CQ-index in. Onze scores:

Bejegening (1-5) 4-5 (80-100%)
Bereikbaarheid behandelaar (1-5) 4-5 (80-100%)
Samen beslissen (1-5) 4-5 (80-100%)
Mogelijkheid betrekken familie of naasten (1-5) 4-5 (80-100%)
Uitvoering behandeling (1-5) 4-5 (80-100%)
Rapportcijfer (0-10) 8-10 (80-100%)
Gezondheid (1-5) 4-5 (80-100%)

Onze score is schaal- of gemiddelde score is 9.4. Op het onderdeel ‘Mogelijkheid betrekken familie of naasten’ scoren we iets hogen dan het voorgaande jaar. Er zijn cliënten die aangeven dat de mogelijkheid is genoemd, maar ze zelf geen behoefte hebben om familie of naasten te betrekken. Voor andere cliënten is de mogelijkheid een meerwaarde.

We blijven ons inzetten om de kwaliteit van onze behandeling te verbeteren in direct contact met de cliënten.