Even voorstellen

Mijn naam is Carmelita Relyveld. Ik werk inmiddels ruim 25 jaar als GZ-psycholoog en ben daarnaast pedagoog. Ik ben gespecialiseerd als EMDR Practitioner en senior schematherapeut. In de jeugdzorg heb ik enkele jaren als gedragsdeskundige gewerkt. Ik heb daar vooral te maken gehad met complexe jeugdzorgproblematiek en multi probleem gezinnen. Tot mei 2019 heb ik naast mijn eigen praktijk voor enkele uren in de week bij de afdeling jeugd en jong volwassenen van GGZ Breburg gewerkt.

Onze praktijk heeft voor het 2e jaar op rij een “Gouden Randje” gekregen vanwege onze klantenbeoordelingen op Zorgkaart Nederland!

Psycholoog Relyveld Gouden randjeAfgelopen jaren heb ik verschillende aanvullende cursussen en opleidingen gedaan in EMDR, schematherapie, dialectische gedragstherapie en energetische psychotherapie. Naast kennis uit de verschillende stromingen binnen de psychologie hecht ik waarde aan het me blijven verdiepen in de nieuwste inzichten als het gaat om mogelijkheden tot verandering en het me eigen maken van deze inzichten.

Lid van het NIP, EMDR Nederland, Vereniging van schematherapie. The International Society of Schema Therapy (ISST)  en LVVP.

Hoe de samenwerking met partners in de regio én de beschikbaarheid en bereikbaarheid van de zorg is geregeld is te vinden in het Kwaliteitsstatuut

Op bijgevoegde link staat o.a te lezen welke informatie uitgewisseld wordt met collega-zorgverleners. De huisarts/verwijzer krijgt een terugkoppeling van het intake gesprek in de zin dat de doelen worden genoemd en de manier waarop er aan die doelen gewerkt gaat worden. Bij afsluiting van de behandeling krijgt de huisarts/verwijzer een terugkoppeling wat het resultaat is van de behandeling en indien aan de orde, wat de aandachtspunten voor de komende tijd zijn. Deze informatie wordt met betreffende client gedeeld. Met andere zorgverleners is contact op verzoek van betreffende client.