Voor wie

Voor behandeling komen zowel jong volwassenen als volwassenen in aanmerking als er sprake is van klachten die psychologisch van aard zijn, passend binnen de basis ggz.

U kunt bij ons terecht met klachten of vragen zoals:

  • Stemmingsklachten, somberheid, angsten, spanningen, trauma
  • (onbegrepen) lichamelijke klachten, vermoeidheid
  • Levensvragen, relatieproblematiek, verlieservaringen
  • Persoonlijkheidsproblematiek

Welke klachten behandelen wij niet:
Als er sprake is van onderstaande psychische klachten en stoornissen, kunnen wij u niet goed genoeg helpen. We verwijzen u dan door naar een andere praktijk of instelling.

  • Alcohol- of drugsafhankelijkheid
  • Psychotische stoornis
  • Ernstige suïcidaliteit en crisisgevoeligheid
  • Eetproblematiek
  • Ernstige persoonlijkheidsproblematiek
  • Bipolaire stemmingsstoornis

Zie voor verdere informatie kopje ‘Even voorstellen’ en ‘Werkwijze