Werkwijze

Jong volwassenen (18+) en volwassenen

U kunt zich telefonisch of via de mail bij mij aanmelden.
Een verwijsbrief van uw huisarts is noodzakelijk. Ik werk samen met verschillende huisartsenpraktijken en heb contracten met zorgverzekeraars. Daarnaast werk ik regelmatig samen met een psychosomatisch fysiotherapeut en een diëtiste.

Zodra uw verwijzing binnen is, maak ik een afspraak voor een kennismaking- / intake gesprek. Dit gesprek duurt maximaal een uur. We bespreken uw klachten en stellen op grond van uw hulpvraag samen een behandelplan op. Afhankelijk van uw klachten bespreken we of basiszorg kort (5 behandelsessies), basiszorg middel (8 behandelsessies) of basiszorg intensief (12 behandelsessies) passend is.

Bij goedkeuring kan de behandeling gestart worden. We bespreken of, en zo ja, op welke manier u uw naasten bij de behandeling wilt betrekken.

E Health

Naast de face to face behandelsessies werk ik, indien passend bij de problematiek, met het Ehealth programma Therapieland. Ook wel blended therapie genoemd. Dit houdt een combinatie in van de gebruikelijke face to face behandelsessies in combinatie met een digitaal behandel programma. Deze zijn ter ondersteuning van de behandelsessies en kunt u thuis, op een tijdstip dat voor u passend is, gebruiken. De digitale behandelprogramma’s bieden verschillende hulpmiddelen aan om thuis verder te werken aan vermindering van uw klachten. Als het passend is voor uw problematiek nodig ik u uit op mijn digitale behandelsite en stel ik, in overleg met u, een ondersteunend behandelprogramma samen waar u gebruik van kunt maken.

Kwaliteit

Effecten van behandeling worden, naast uw eigen beleving en beoordeling van vermindering klachten, ook gemeten met behulp van gestandaardiseerde vragenlijsten. Voor het meten van cliëntervaringen wordt eveneens gebruik gemaakt van een vragenlijst, dit betreft de Consumer Quality Index (CQI).

Wanneer u niet tevreden bent ga ik graag het gesprek met u aan.
Mocht u een klacht willen neerleggen, dan verwijs ik u naar de klachtenregeling.

www.GGZstandaarden.nl

www.thuisarts.nl

Bij deze link staat het zorgproces beschreven voor verschillende klachten en aandoeningen.

Wachttijden

De praktijk heeft op dit moment een wachttijd van ongeveer 5 weken.
U kunt zich aanmelden via de mail. U hebt een verwijzing nodig van uw huisarts. Indien wachttijd langer is dan 6 weken zal in overleg met u en de verwijzer een doorverwijzing naar een andere GBGGZ aanbieder mogelijk zijn.

Privacy

Met de verwijzer wordt besproken of gb ggz passend is.  Naar aanleiding van de intake wordt de verwijzer middels een verslaglegging op de hoogte gesteld van de problematiek en afgesproken behandeling. De inhoud hiervan wordt samen met client besproken indien gewenst.

Vergoeding

Verwijzingen via de huisarts worden standaard vergoed de zorgverzekeraar. Voor vragen over vergoedingen kunt u contact opnemen met uw zorgverzekaar. De praktijk heeft een contract met de volgende zorgverzekeraars: Zilveren Kruis/ Achmea; FBTO; Interpolis; OZF: CZ: Delta Lloyd, Ohra, DSW, Caresq.
Klik hier voor de exacte vergoedingen.

Vervanging en crisis

Vakanties of andere vrije dagen worden tijdig aan u door gegeven.
U kunt, indien nodig, terecht bij de POH van uw huisarts. Bij crisis kunt u contact opnemen met uw huisarts, huisartsenpost of de crisisdienst van GGZ WNB of GGZ Breburg.

Annulering

Bij annulering binnen 24 uur voor aanvang van de afspraak zijn wij verplicht de afspraak in rekening te brengen.